פסי האטה

סוגים של פסי האטה

סוגים של פסי האטה

אביזרי בטיחות בדרכים נכנסו לשימוש נרחב בישראל כבר לפני כמה עשורים טובים, ובמדינות מערביות רבות אף לפני כן.